Lidmaatschapsformulier

Sportlaan 1 6021 KA Budel

T: 0495- 49 41 41

E: cranendoncksportivo@gmail.com

Dit formulier graag volledig invullen en ondertekend inleveren.

Invullen in BLOKLETTERS

Voornaam:                                                                                

Achternaam:                                                 

Straat + huisnummer:                                                              

Postcode:                                                      

Woonplaats:                                                                          

 Land:                                                             

Telefoon vast:                                                                          

Mobiel:                                                          

E-mail:                                                                                      

Geboortedatum:                                               

Datum aanmelding:                                                                  Startdatum:                                                   

Naam rekeningnummerhouder:                                              

Naam Bank:                                       ______

IBAN ______________________________________________________________________________

Duur Lidmaatschap: _____________________________  Maanden
Inschrijfkosten: €_____________________________
Betaalwijze: Pin/Cash

Eenmalige kosten: ________________________

Abonnement kosten:______________________

Upgrades kosten: ________________________

 

Totaal:__________________________________

Incasso

Eenmalige kosten: ________________________

Abonnement kosten:______________________

Upgrades:_______________________________

Totaal:__________________________ p.m.

Resterende bedrag: ___________________

 

 • Bij maandelijkse incasso dient u er rekening mee te houden dat de eerste maand een verrekening wordt gemaakt tot de eerste van de maand, plus de incasso voor de daaropvolgende maand en dient bij inschrijving voldaan te worden.

Handtekening rekeninghouder voor toestemming SEPA-machtiging                                                        

Aansprakelijkheid

 • Sporten bij Sportivo Cranendonck gebeurt op eigen risico.
 • U dient zelf zorg te dragen voor een verzekering die de schade dekt bij eventuele ongevallen.
 • Sportivo Cranendonck aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens het verblijf of voortkomende uit het verblijf bij Sportivo Cranendonck.
 • Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van Sportivo Cranendonck worden vastgesteld, dan is de aansprakelijkheid van Sportivo Cranendonck in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke Sportivo Cranendonck van haar verzekering ontvangt en tot het maximaal bedrag waarvoor Sportivo Cranendonck verzekerd is.
 • Sportivo Cranendonck kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Ik ga akkoord met bovenstaande. Handtekening: ___________________________________

 

Betalings- en abonnementsvoorwaarden

 • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een SEPA-machtiging voor automatische afschrijving aan Sportivo Cranendonck wegens betaling van contributie.
 • Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren een volledige kalendermaand voor afloop van de duur van het contract.
 • Bevriezing van het abonnement is niet mogelijk.
 • Bij opzegging bent u zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw bankafschrift of er niet meer geïncasseerd wordt.
 • Sportivo Cranendonck is gemachtigd om het abonnement eenzijdig, zonder enige uitleg te beëindigen, om jaarlijks het abonnement te verhogen en om te allen tijde de openingstijden het groepslesrooster aan te passen. (Bv: zomerrooster)
 • De terugboekingstermijn is 8 weken. (Let op na de looptijd van het abonnement stopt het abonnement NIET automatisch, het wordt stilzwijgend verlengd.
 • Bij ziekte dient men een doktersverklaring te overhandigen, de periode van ziekte wordt verrekend met de volgende periode met aftrek van 1 maand. (Met deze verrekening is al rekening gehouden binnen het tarief.)
 • Indien u per incasso betaald zal het abonnement na de looptijd van 3, 12 of 18 volledige maanden telkens met één maand verlengd worden.
 • Bij vooruitbetaling is geen restitutie mogelijk.
 • Afkopen van een jaar of 18 maanden lidmaatschap maandelijkse betaling is mogelijk in het eerste half jaar voor €85.- na het half jaar €65.-
 • Van het 24/7 concept kan alleen gebruik gemaakt worden vanaf 18 jaar en wanneer de inschrijving volledig afgehandeld is.

                                       Paraaf:_____________________________________

 

Medische gegevens:

Heeft u klachten en/ of beperkingen?                       Ja/ Nee

Zo ja, welke?                                                                                                                                                         

Gebruikt u medicijnen?                                               Ja/ Nee

Zo ja, waarvoor______________       __                                                                                                       

Zijn er nog punten die u van belang acht?     __                                                                                           

 

Gedurende uw verblijf bij Sportivo is er cameratoezicht.

Zoals u wellicht heeft opgemerkt, vragen wij u om de persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen de medische gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness) advies. Wij kunnen u immers alleen van een (fitness)advies en/ of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Sportivo dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Sportivo zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zal deze niet delen met derden. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Sportivo uw medische gegevens niet verwerken. Dat betekent dat Sportivo geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door het inschrijfformulier in te vullen en uw handtekening onder deze verklaring te plaatsen. Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door het fitnesscentrum als hiervoor bedoeld.

 

Aldus naar waarheid ingevuld:                     Handtekening:                                                          

 

Huisregels

* Wij bij Sportivo vinden hygiëne erg belangrijk neem daarom een handdoek mee die u op de

Toestellen of matjes moet leggen.

* Draag gepaste kleding. Voor mannen T-shirt met mouwen (geen halter shirt).

* Heeft u waardevolle spullen, berg ze op in een kluisje in de kleedkamers.

* (klein-) Kinderen mogen niet mee komen sporten. Dit vanwege de veiligheid.

* Seizoensmatig kunnen de lessen komen te vervallen.

* Bij herhaaldelijk onderbezetting van een groepsles, heeft Sportivo de mogelijkheid om de les van het rooster te halen.

 

Datum:               –                        Handtekening:______________________

arrow-down