Algemene voorwaarden Sportivo

Huisregels
 • Heeft u een afspraak, meldt u dan eerst aan bij de balie.
 • Bent u nieuw in een groepsles meldt uzelf eerst bij de instructeur.
 • Wij bij Sportivo vinden hygiëne erg belangrijk, neem daarom een handdoek mee die u op de toestellen of matjes moet leggen.
 • Alleen binnen schoenen zijn toegelaten, dit om te voorkomen dat er zand en vuiligheid mee naar binnen gelopen wordt.
 • Geen losse gewichten op de kussens leggen.
 • Geen toestellen verzwaren met extra losse gewichten.
 • Ruim alles netjes op wat je gebruikt hebt.
 • Draag gepaste kleding. Voor mannen T-shirt met mouwen (geen halter T-shirt).
 • Heeft u waardevolle spullen, berg ze op in een kluisje in de kleedkamers.
 • Kinderen mogen niet mee komen sporten tijdens een vakantie. Dit vanwege de veiligheid.
 • Het groepslesrooster kan ten alle tijden aangepast worden. (I.v.m vakanties, feestdagen enz).
 • Bij herhaaldelijke onderbezetting van een groepsles, heeft Sportivo de mogelijkheid om de les van het rooster te halen.
 • Denk aan uw eigen veiligheid en die van anderen.
Betalings- en abonnementsvoorwaarden
 • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een SEPA-machtiging voor automatische afschrijving aan Sportivo Cranendonck wegens betaling van contributie.
 • Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren een volledige kalendermaand voor afloop van de duur van het contract.
 • Bevriezing van het abonnement is niet mogelijk.
 • Bij opzegging bent u zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw bankafschrift of er niet meer geïncasseerd wordt.
 • Sportivo Cranendonck is gemachtigd om het abonnement eenzijdig, zonder enige uitleg te beëindigen, om jaarlijks het abonnement te verhogen en om te allen tijde de openingstijden het groepslesrooster aan te passen. (Bv: zomerrooster)
 • De terugboekingstermijn is 8 weken. (Let op na de looptijd van het abonnement stopt het abonnement NIET automatisch, het wordt stilzwijgend verlengd.
 • Bij ziekte dient men een doktersverklaring te overhandigen, de periode van ziekte wordt verrekend met de volgende periode met aftrek van 1 maand. (Met deze verrekening is al rekening gehouden binnen het tarief.)
 • Indien u per incasso betaald zal het abonnement na de looptijd van 3, 12 of 18 volledige maanden telkens met één maand verlengd worden.
 • Bij vooruitbetaling is geen restitutie mogelijk.
 • Afkopen van een jaar of 18 maanden lidmaatschap maandelijkse betaling is mogelijk in het eerste half jaar voor €85.- na het half jaar €65.-
arrow-down